Pozyskaliśmy dofinansowanie promocji marki produktowej na rynkach zagranicznych w ramach programu Go To Brand.

flaga UE

Przedmiot dofinansowania

Mamy przyjemność zakomunikować, że 18 lutego 2019 roku podpisaliśmy z Polską Agencją Rozwoju przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Na podstawie umowy dofinansowane zostaną działania promujące nasz samoobsługowy kiosk finansowy na rynkach zagranicznych, m.in. udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych.

Wybrany przez nas rynek perspektywiczny to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Budżet projektu: 464 400,00 PLN

Wartość dofinansowania: 371 520,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To determinuje jego inwestycyjny charakter. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspieranych z niego w latach 2014-2020 zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. W osiach priorytetowych i działaniach, na które się dzieli, zostały doprecyzowane obszary i typy przedsięwzięć.

Działalność zagraniczna

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Mamy nadzieję, że dzięki realizacji projektu, rozpoczniemy działalność
eksportową, co przyczyni się do wzrostu obrotów oraz zysków firmy ze sprzedaży samoobsługowego kiosku finansowego “Hyber”.

2019-03-25T09:20:35+00:00