Go To Brand

Prowadzimy działania promocyjne na perspektywicznych rynkach.

Go To Brand2019-06-19T07:33:57+00:00

Projekt realizowany w ramach Działania 3.3

w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój

jest dofinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy ZondaTech Sp. z o.o. przez wdrożenie na rynek USA innowacyjnego produktu jakim jest samoobsługowy kiosk finansowy „Hyber”. Wnioskodawca, dzięki realizacji projektu, rozpocznie działalność eksportową, co przyczyni się do wzrostu obrotów oraz zysków firmy.

Budżet projektu: 464 400,00 PLN

Wartość dofinansowania: 371 520,00 PLN

Termin zakończenia projektu: 31.12.2019

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas