Pozyskaliśmy dofinansowanie na prace B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

flaga UE

Przedmiot dofinansowania

Mamy przyjemność zakomunikować, że 28 grudnia 2017 roku podpisaliśmy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Na podstawie umowy dofinansowane zostaną badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące opracowania biometrycznej technologii potwierdzania tożsamości osób na potrzeby wielofunkcyjnego, samoobsługowego kiosku finansowego.

Budżet projektu: 1 272 732,78 PLN

Wartość dofinansowania: 935 256,34 PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To determinuje jego inwestycyjny charakter. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspieranych z niego w latach 2014-2020 zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. W osiach priorytetowych i działaniach, na które się dzieli, zostały doprecyzowane obszary i typy przedsięwzięć.

Projekty B+R przedsiębiorstw

Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań, głównie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

W zakresie finansowania prac B+R przez przedsiębiorstwa odrębnych schematem finansowania mogą być objęte projekty dotyczące realizacji przez przedsiębiorstwo lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

2018-10-02T21:33:48+00:00